Xenical

Vid intagande av mat så börjar en process i magsäcken som görs för att fettet i maten skall brytas ner. Denna process sker genom att fettet i maten spjälkas ner till monglycerider samt fria fettsyror. Vid spjälkningsprocessen krävs det ett enzym som heter Lipas.
Xenical blockerar en del utav Lipas enzymerna och förhindrar nerbrytningen utav fettet.
Detta leder till att fettet i kroppen kommer ut via avföringen.
Så detta viktminsknings preparat Xenical hindrar din kropp från att ta upp en del utav fettet som intages via måltider. Detta leder till viktminskning.