BMI räknare

Räkna ut ditt Body Mass Index värde och se ungefärligt om du ligger rätt till.
Detta BMI värde är ett ungefärligt värde och ingenting som säger om du är överviktig eller underviktig. Det skall tas med en gnutta salt.

Vuxna

Ålder i år Underviktig Idealvikt Övervikt Fetma
18-34 < 19 19-24 25-30 > 30
Över 35 < 19 19-26 27-30 > 30

 

Vikt i kilo.
Längd (CM) BMI