Acomplia

Acomplia skall vara det kommersiella namnet för Rimonabant. Så det är samma preparat och har samma viktminskande effekter på människokroppen som rimonabant.

Nyheter om Acomplia

SvD 06/23/06 06:49

EU-kommissionen har godkänt medicinen Acomplia för försäljning i alla EU-länder. Läkemedlet används främst för att behandla övervikt.

SvT Inrikes 06/23/06 04:13

Det nya, omdiskuterade läkemedlet Acomplia som marknadsförts som ett mirakelpreparat har nu godkänts av EUkommissionen. Acomplia lanseras som bantningsmedel i Sverige nästa år, uppger Svenska Dagbladet.

Dagens Medicin 06/08/06 13:46

Acomplia heter ett nytt läkemedel mot övervikt som kan finnas tillgängligt för svenska patienter senare i år. Preparatet har fått rubriker som ett mirakelmedel, men experter varnar för psykiska biverkningar.

Dagens Nyheter 02/15/06 02:08

Endast hälften av de som gavs det nya viktnedgångspillret Acomplia fortsatte med behandlingen i ett år, visar en ny studie. På grund av det höga bortfallet är det inte möjligt att säga något om läkemedlets effekt.